Firma windykacyjna KRUK to zdecydowanie jeden z potentatów rynku dochodzenia wierzytelności w Polsce. Podmiot, który swoim zasięgiem obejmuje również rynki zagraniczne. Śmiało można powiedzieć, że windykacja KRUK stanowi zdecydowaną awangardę jeśli chodzi o podejście do osoby zadłużonej. Stosowane przez firmę KRUK metody windykacji mogą stanowić niejako wzór do naśladowania dla innych firm windykacyjnych działających na terenie naszego kraju.

Tyle tytułem wstępu. Fakt, że firma windykacyjna KRUK dzwoni do Ciebie i pisze jeszcze nic nie oznacza. W szczególności z faktu samego kontaktu nie wynika, że jesteś dłużnikiem firmy KRUK. O wszystkim muszą zaświadczyć dokumenty posiadane przez windykatora. Ich brak albo znaczące luki w dokumentacji często uniemożliwiają dokonywanie płatności. Jak wygląda windykacja KRUK oraz na co zwracać szczególną uwagę? O tym poniżej.

Jak działa windykacja KRUK?

Zacznijmy od tego, że wiele osób jest zdziwionych i pyta skąd firma windykacyjna ma mój numer telefonu albo adres? Wszystko jest wynikiem istoty i modelu działania firm windykacyjnych na całym świecie. Nie tylko w Polsce. Wskazany model wiąże się z kupowaniem przez firmy windykacyjne wierzytelności (długu) od podmiotu trzeciego (głównie banku, firmy pożyczkowej, firmy telekomunikacyjnej) za pewien ułamek wartości tego zadłużenia. W ten sposób firma windykacyjna wchodzi w posiadanie naszych danych osobowych i teleadresowych. Jest to jak najbardziej zgodne z RODO. Tak samo działa windykacja KRUK. Przy czym wierzytelności (długi) kupowane są przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Następnie firma KRUK zajmuje się windykacją długów w imieniu Prokura NSFIZ.

Działalność windykacji w KRUK polega na podejmowaniu szeregów działań faktycznych i prawnych zmierzających do zapłaty. Rozróżnić można zasadniczo 3 etapy na jakich może pojawić się windykacja KRUK. Mówimy tutaj o:

  • postępowaniu przedsądowym,
  • postępowaniu sądowym,
  • postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym).

Każdy z powyższych etapów różni się przebiegiem. Dlatego w dalszej części artykułu wskażemy jak wygląda windykacja KRUK na etapie przedsądowym, sądowym oraz komorniczym.

Zupełnie na marginesie, jako pewne „novum” windykacja KRUK wprowadziła bardzo ciekawe rozwiązanie do kontaktu. Jest to platforma E-Kruk, dająca możliwość załatwiania swoich spraw on-line. Jednak zanim zaczniesz korzystać z tego udogodnienia przeczytaj ten artykuł i zobacz czy na pewno musisz płacić.

Wezwanie do zapłaty i telefon z firmy KRUK. Wstępna windykacja.

Większość osób mających do czynienia z windykacją z KRUK rozpoczynają od etapu przedsądowego (wstępnego). Zadaniem windykatora jest przekonanie osoby potencjalnie zadłużonej, aby zapłaciła. Jeśli tego nie zrobi sprawa trafi do sądu i może pojawić się komornik. Wszystko z tego jest prawdą, ale wcale nie musi się wydarzyć! Wiemy coś na ten temat, ponieważ przeciwko firmie Prokura NSFIZ (KRUK) przeprowadziliśmy już setki udanych postępowań sądowych. Kończyły się one pełną wygraną i sądowym oddaleniem powództwa. O tym jak to robimy napiszemy za chwilę.

Teraz skupmy się na etapie przedsądowym. Przede wszystkim jako świadomy swoich praw konsument musisz wiedzieć, że masz prawo się bronić. Natomiast obowiązkiem firmy windykacyjnej, w tym windykacji KRUK jest udzielanie odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania oraz wątpliwości. Jednak samo zapewnienie pracownika z biura obsługi klienta nie wystarcza. Musisz zawsze dążyć do okazania Ci dokumentów. Oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przeciwnym razie nie możesz płacić za coś czego żądający od Ciebie zapłaty nie jest w stanie udokumentować.

Pierwsza i najważniejsza rzecz to cesja wierzytelności. Niestety, ale handel długami wymaga od firm windykacyjnych zawierania umów zbycia. Jeśli firma windykacyjna nie chce Ci przedstawić takiego dokumentu w całości (wraz z załącznikiem) to absolutnie nie możesz płacić. Nie masz bowiem udokumentowanego przelania wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej. Nie wierzymy nigdy na słowo, ale zawsze żądamy wiarygodnych dokumentów źródłowych. Jednak sam fakt istnienia umowy przelewu wierzytelności nie musi oznaczać, że jesteś dłużnikiem firmy windykacyjnej. Akurat windykacja KRUK bardzo dba o zachowanie wszystkich wymogów formalnych w tym względzie, ale nasi prawnicy potrafili wykazywać błędy w zawieranych umowach przelewu.

Jakich błędów unikać na wstępnym etapie windykacji długu?

Duża część osób potencjalnie zadłużonych stara się działać samodzielnie. Historie naszych Klientów niestety pokazują, że działanie bez pomocy prawnika od spraw długów potrafi bardzo mocno utrudnić skuteczne oddłużanie. Na co więc uważać? Oto pewna lista dokumentów, których nie możesz podpisywać ani wysyłać do firmy windykacyjnej bez wcześniejszej konsultacji z prawnikiem od spraw antywindykacji:

Każde z tych pism może być początkiem późniejszych problemów. Każde z nich może przerywać bieg terminu przedawnienia. W skrajnych przypadkach nawet powodować zrzeczenie się przedawnienia długu.

Warto także odnotować, że nawet niewielka wpłata tytułem potencjalnie istniejącego zadłużenia może nieść za sobą poważne skutki prawne. Zwykle prowadzi do przerwania biegu terminu przedawnienia.

PAMIĘTAJ! Windykator, który do Ciebie dzwoni ma obowiązek działać w imieniu swojego pracodawcy (firmy windykacyjnej). Nie ulegaj presji albo namowom osoby dzwoniącej zanim nie skonsultujesz sprawy z prawnikiem od spraw długów.

WAŻNE! Dzwoni do Ciebie windykator? Skorzystaj z naszego schematu rozmowy z windykatorem przez telefon. Znajdzie go klikając w ten LINK.

Nie płacisz? Masz wątpliwości? Najpewniej Twoja sprawa trafi do sądu.

Rozpoczynając wątek spraw sądowych i ich nieuchronności możemy wydzielić dwie sytuacja. Pierwsza, gdy dług jest przedawniony i druga, gdy potencjalnie istniejące zadłużenie nie jest przedawnione.

Jeżeli w Twojej sprawie dług jest przedawniony to windykacja KRUK nie skieruje sprawy do sądu. Takiego zadłużenia zgodnie z prawem nie musisz spłacać, a firma windykacyjna nie może w celu jego ściągnięcia pozwać Cię skutecznie do sądu. Tak utarła się praktyka sądów w całej Polsce po zmianach kodeksu cywilnego kilka lat temu.

Inaczej jest w przypadku, gdy potencjalnie istniejące zadłużenie nie jest przedawnione. Tutaj możemy spodziewać się nie tylko pozwu, ale zwykle także pisma z sądu. Zazwyczaj będzie to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym albo w EPU. To jednak dopiero początek walki o oddłużenie, którą zawsze wypada stoczyć! Nigdy nie możesz się poddawać bez podejmowania prób obrony Twoich interesów. Szczególnie, gdy dostajesz sądowy nakaz zapłaty, a więc orzeczenie dające się uchylić i umożliwiające skuteczną obronę. To samo dotyczy odpowiedzi na pozew.

Jako pozwany – dłużnik masz tylko 2 tygodnie na działanie. Termin liczy się od dnia odebrania przesyłki sądowej. To nie jest dużo czasu, ale jednocześnie wystarczająco, aby złożyć skuteczny sprzeciw czy też inny środek odwoławczy.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Co zrobić, aby wygrać z windykacją KRUK w sądzie? Nasze opinie.

Podstawową kwestią każdej wygranej sprawy jest terminowe zgłaszanie się po pomoc i szybka reakcja na zagrożenie. Bez względu na wszystko należy zachowywać terminy sądowe, o których pisaliśmy wyżej. Zazwyczaj będzie to termin 2 tygodni, który liczony jest od dnia odebrania przesyłki z sądu.

Z racji wielości rozwiązań nie jesteśmy w stanie wskazać jednego, skutecznego zarzutu w sprawie przeciwko windykacji KRUK. W zależności od sprawy podejmujemy elastyczne działania, zawsze dostosowując taktykę procesową w zastałej sytuacji prawnej i faktycznej. Nasi prawnicy od lat zmagają się z pozwami firm windykacyjnych, banków czy chwilówek.

Jednak w przypadku firm windykacyjnych, w tym windykacji KRUK, podstawowym zarzutem jest błąd w umowie cesji wierzytelności. Należy je bardzo wnikliwie czytać i sprawdzać, razem z załącznikami. Można często znaleźć błędy, których niedoświadczone oko nie wypatrzy. Trzeba wiedzieć gdzie szukać i czego dokładnie. Specjalizacja w sprawach sądowych o oddłużanie jest bardzo istotna.

Czy warto podejmować walkę w sprawie sądowej z firmą KRUK? Nasza opinia: oczywiście, że TAK! Mamy wiele pozytywnych doświadczeń z procesami przeciwko windykacja KRUK i wielu innym firmom windykacyjnym. Zawsze skupiamy się na tym, aby Klient otrzymał pełne oddłużenie. Za sukces jednak uznajemy również sytuację, w której doprowadzamy do anulowania zadłużenia o co najmniej 50%. Chcesz zobaczyć część z naszych licznych sukcesów? Wejdź na naszą bazę wyroków klikając w ten LINK.

Komornik z windykacji KRUK. Można coś jeszcze zrobić?

W zdecydowanie najgorszym położeniu są osoby, które mają windykację KRUK na etapie komorniczym (egzekucyjnym). Skuteczna pomoc w takiej sytuacji jest możliwa wyłącznie w jednym określonym przypadku. Chodzi o sytuację, gdy egzekucja prowadzona jest na wadliwym tytule wykonawczym. Poniżej opiszemy jak w łatwy sposób sprawdzić czy Twoja sprawa kwalifikuje się na oddłużanie z komornikiem.

Rozpocznij od bardzo prostej rzeczy, którą wykonasz samodzielnie w kilka sekund. Odpowiedź sobie na pytanie: „Czy zanim pojawił się komornik otrzymywałem/am jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?”. Mowa wyłącznie o pismach sądowych a nie wezwaniach do zapłaty, np. z windykacji KRUK. Jeżeli odpowiedź na zadane pytanie zabrzmiała „NIE” to oznacza, że Twoje szanse na oddłużenie z komornikiem są bardzo duże. Trzeba teraz wykonać tylko kilka czynności. Bardzo prostych i nieskomplikowanych. Potem pojawiają się trudniejsze kwestie, dlatego warto wówczas skorzystać z pomocy jaką daje prawnik od spraw komorniczych.

Zacznij od ustalenia jaki komornik prowadzi Twoją sprawę i pod jaką sygnaturą akt komorniczych (KM). Jeśli nie masz żadnego pisma od komornika to informację znajdziesz na swoim koncie internetowym, w placówce banku, u pracodawcy czy w organie emerytalno – rentowym (ZUS/KRUS). Następnie zadzwoń do komornika i ustal następujące informacje:

  • nazwa tytułu wykonawczego,
  • sąd, który wydał tytuł wykonawczy,
  • data wydania tytułu wykonawczego,
  • sygnatura akt sprawy sądowej,
  • nazwa wierzyciela.

Mając takie dane zadzwoń do sądu wydającego tytuł wykonawczy i podając sygnaturę akt ustal na jaki adres były wysyłane do Ciebie pisma w tej sprawie. Zapewne był to stary i nieaktualny adres. Stąd niczego nie wiedziałeś o sprawie sądowej, a komornik pojawił się nagle i niezapowiedzianie.

Jednak co robić dalej?

Proces oddłużania z komornikiem. Jak to zrobić? Kancelaria EUROLEGE – pomagamy!

Jak wspomnieliśmy wyżej do pewnego momentu załatwienie sprawy nie jest trudne. Wymaga jedynie wykonania kilku telefonów. W tym momencie sprawa jeszcze nie ruszyła, a sama wiedza to za mało, aby komornik przestał prowadzić swoje działania. Kolejnym krokiem jest złożenie do sądu pisma w zakresie prawidłowego doręczenia tytułu wykonawczego oraz złożenie odwołania od wydanego w sprawie tytułu egzekucyjnego. Trzeba być jednak bardzo precyzyjnym w tym co się robi. Nie można popełnić błędu. Każda pomyłka może skutkować przegraną nawet pewnej i wydawałoby się z góry wygranej sprawy. Dlatego też zalecane jest powierzanie spraw formalnych prawnikom od spraw komorniczych. W Kancelarii EUROLEGE do pomocy osobom zadłużonym z komornikiem powołaliśmy specjalny zespół prawników – ekspertów. Codziennie analizujemy sprawy i duże ilości dokumentów oraz pomagamy w zablokowaniu komornika.

Jak możesz się do nas zgłosić o pomoc? Działamy na terenie całego kraju w formie zdalnej. Wystarczy telefon albo inne urządzenie podłączone do Internetu a prawnik od spraw długów jest na wyciągnięcie ręki! Zadzwoń do nas lub napisz. Możesz również wysłać do nas zgłoszenie przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Oddzwonimy najpóźniej kolejnego dnia roboczego i ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nami:


4.7/5 - (44 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników

O Autorze

Kancelaria Eurolege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komorniczej.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Elżbieta pisze:

Witam, mam problem z firmą, która wysłała mi potwierdzenie przelewu, ale przelew nigdy nie dotarł,co zrobić?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Z opisu sprawy niewiele wynika. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej szczegółów i szerszy opis. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Jarek pisze:

Czy jeśli nie otrzymałem żadnych dokumentów, wezwania do zapłaty itp. ale wiem, że firma Kruk kupiła mój dług mogę wystąpić do nich o przesłanie dokumentacji (cesja wierzytelności itp.)? Czy takim działaniem nie narażę się na uznanie potencjalnie przedawnionego długu?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Jarku. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

lutek pisze:

korzystam z ich usług od kilku lat i podoba mi się, że są skuteczni.

Urszula pisze:

Mam pytanie firma kruk po 20 latach zada odemnie 3770zl za niezapłacony jakis rachunek 107zl cala reszta to koszty sadowe No i odsetki..co ja mogę zrobić…

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Urszulo. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Lucyna pisze:

Mam umowę i muszę ją zrealizować

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Lucyno, jak wygląda Pani sytuacja prawna to możliwe jest do ustalenia dopiero po wglądzie prawnika w dokumentację oraz po szerszym opisie. Samo „mam umowę i musze ją realizować” jest wielkim skrótem myślowym. Chociażby przez fakt, że w danej umowie może być wiele klauzul niedozwolonych. Przykład kredytów frankowych dobitnie pokazał, że nawet banki potrafią stosować metody niezgodne z przepisami, przez co obecnie masowo przegrywają sprawy sądowe.

Piotr pisze:

Pilne proszę o kontakt telefoniczny Kruk 5 lat komornik sądowy przy sądzie rejonowym dla Lublinie

Niestety nie zostawił Pan numeru do siebie. :) Nasz konsultant napisał do Pana emaila na adres podany w komentarzu.

Grzegorz Olszewski pisze:

Miałem nie spłacony kredyt w wysokości 40 tyś zł. Podpisałem umowę z firmą windykacyjną w 2014 roku Ultimo przez 7 lat spłacałem i spłaciłem w całości na co mam dokumenty w połowie zeszłego roku. 9.05.tego roku komornik zajął mi konto na rzecz nie spłaconego kredytu. Nigdy nie otrzymałem żadnego pisma czy z firmy windykacyjnej czy od komornika. Po konsultacji z bankiem dowiedziałem się że chodzi o ten sam dług który spłaciłem. A żąda ode mnie inna firma windykacyjną VINDEXUS. Co mogę zrobić w tej sprawie. Proszę o pomoc.
Tel do kontaktu.
500 XXX XXX

Panie Grzegorzu, prawdopodobnie wierzytelność została sprzedana, a kolejny wierzyciel pozwał Pana o zapłatę. Dodatkowo nie otrzymał Pan dokumentów sądowych i wróciły one do sądu ze skutkiem doręczenia, tzw. doręczenie przez awizo. Być może będziemy w stanie Panu pomóc, ale konieczna będzie dokładniejsza analiza prawna.

Nasz konsultant odezwie się do Pana na podany nr telefonu oraz email, aby ustalić szczegóły sprawy. Później jeden z prawników dokładnie wszystko sprawdzi i odpowie, czy da się wznowić sprawę i anulować sporny dług. Taka analiza jest oczywiście darmowa i do niczego nie zobowiązuje. :)