Komornik prowadzi wobec Ciebie egzekucję? Chciałbyś się dowiedzieć, czy istnieje możliwość przedawnienia długu u komornika? A może został wydany wobec Ciebie sądowy nakaz zapłaty, a Ty chciałbyś doprowadzić do jego przedawnienia? O tym oraz o innych ciekawostkach dowiesz się z naszego artykułu.

Przedawnienie długu i nakazu zapłaty – kiedy długi się przedawniają? Kilka informacji o przedawnieniu.

Kwestia przedawnienia długów jest bardzo złożonym zagadnieniem. Po wprowadzeniu nowelizacji dotyczącej przedawnienia roszczeń,, nastąpiło wiele zmian. Niestety, zmiany te w zdecydowanej większości nie są korzystne dla konsumentów. Wręcz przeciwnie, preferują przedsiębiorców, np. banki czy firmy windykacyjne.

Przedawnienie długu następuje po upływie określonego prawem czasu. Ogólnym terminem przedawnienia długów jest obecnie 6 lat. Termin ten skrócony został z 10 lat. Jeśli jednak Ty, jako konsument posiadasz dług u przedsiębiorcy, to termin przedawnienia nie uległ zmianie i wynosi zazwyczaj 3 lata. W takim też terminie (3 lata) przedawniają się zadłużenia z tytułu:

Krótszy, bo zaledwie 1-roczny, termin przedawnienia dotyczy przejazdów bez ważnego biletu w środkach komunikacji masowej, np. mandat ZTM, mandat MPK i innych.

Z kolei 2-letni termin przedawnienia dotyczy długów z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, tzw. debet na rachunku.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia długu? Przepisy każą robić to od dnia wymagalności. Będzie to zazwyczaj data, do której miałeś spełnić swoje świadczenie.

Przykład: jeśli zapomniałeś zapłacić rachunku za telefon z datą płatności na 10.01.2010 roku, to ta właśnie data jest data wymagalności.

W sytuacji jak w podanym przykładzie termin przedawnienia nastąpi w dniu 10.01.2013 roku. Jeśli jednak termin przedawnienia będzie przypadał po 09 lipca 20108 roku, to wówczas może nastąpić sytuacja, że przedawnienie nastąpi na koniec roku, czyli np. 31 grudnia 2018 roku. Jest to efekt niekorzystnych zmian przepisów dla konsumentów. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Nowe niekorzystne terminy przedawnienia roszczeń.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jakie długi się nie przedawniają?

Zgodnie z art. 117 §1 kodeksu cywilnego przedawniają się wyłącznie roszczenia majątkowe. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Należą do nich:

  • roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy,
  • roszczenia wydobywcze (windykacyjne) wynikające z prawa własności nieruchomości,
  • roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń) wynikające z prawa własności nieruchomości, wynikające z Prawa atomowego roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na osobie.

Przedawnienie długu – co dalej?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy dług się przedawnił? Po pierwsze nie powinieneś kontaktować się z tego typu zapytaniem z instytucją czy firmą, której jesteś dłużnikiem. Tym bardziej nie nawiązuj kontaktu z sądem, komornikiem czy dowolną firmą windykacyjną.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika kancelarii EuroLege, wraz z którym określisz rodzaj zadłużenia, następnie sprawdzisz, jakim okresem przedawnienia objęte jest Twoje zadłużenie oraz zweryfikujesz termin wymagalności spłaty pozostałego zadłużenia, będący jednocześnie dniem, od którego liczy się termin przedawnienia. Należy również sprawdzić, czy bieg przedawnienia nie został przerwany.

O tym, jak wyliczyć termin przedawnienia roszczenia, przeczytasz także na naszym blogu w artykule Jak wyliczyć termin przedawnienia roszczenia?.

Po uzyskaniu informacji, że termin spłaty się przedawnił, nie musisz w zasadzie robić nic. Nie masz już obowiązku spłaty swojego wierzyciela, nie musisz zgłaszać tego faktu do sądu. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi 9 lipca 2018 roku sąd uznaje przedawnienie z urzędu, jeśli nie otrzymał dowodów świadczących o tym, że do przedawnienia jednak nie doszło.

Poszło gładko? Nie do końca. W praktyce bowiem firmy windykacyjne walczą o odzyskanie pieniędzy od dłużnika nawet w sytuacji przedawnionego zadłużenia. Pamiętaj, że przedawnienie długu nie jest równoznaczne z jego anulowaniem. Pomimo przedawnienia dług nadal istnieje i będąc nieświadomym jego przedawnienia, możesz go spłacić bez możliwości późniejszego żądania zwrotu.

Gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty przedawnionych zobowiązań, wystarczy, że poinformujesz wierzyciela o przedawnieniu w dowolny sposób, nawet telefonicznie. Jeśli jesteś pewien i sprawdziłeś np. z pomocą specjalisty, że Twój dług uległ przedawnieniu, nie musisz robić nic więcej, bo to po stronie wierzyciela leży obowiązek udowodnienia, że jednak do przedawnienia nie doszło.

Przedawnienie egzekucji komorniczej, sądowego nakazu zapłaty albo wyroku. Jak przedawnić nakaz zapłaty?

Chciałbyś przedawnić nakaz zapłaty wydany przez sąd? A może chciałbyś, aby przedawnieniu uległ wyrok zasądzający dług na rzecz firmy windykacyjnej, np. Lindorff czy GPM Vindexus? Niestety nie będzie to już takie łatwe. Dlaczego? Ponieważ roszczenia zasądzone tytułami wykonawczymi przedawniają się obecnie po 6 latach, chociaż niektórzy komentatorzy twierdzą, że nadal po 10 latach. W każdym razie skupmy się na zasadzie obliczania terminu przedawnienia nakazu zapłaty albo innego orzeczenia sądowego.

Termin przedawnienia nakazu zapłaty albo innego orzeczenia sądowego liczymy od dnia jego uprawomocnienia się (przedawnienie egzekucji komornicznej), a nie od daty jego wydania. To bardzo ważne, ponieważ daty te niekiedy bywają bardzo odległe. Następnie od ustalonej daty uprawomocnienia się, odliczamy termin przedawnienia.

UWAGA! Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty nastąpiła jakakolwiek czynność zmierzająca do zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia, to wówczas termin przedawnienia ulegnie przerwaniu i zacznie swój bieg od nowa!

Co takiego może przerwać bieg terminu przedawnienia? Przyczyn może być wiele, oto kilka z nich:

  • nadanie klauzuli wykonalności,
  • skierowanie sprawy do komornika sądowego,
  • uznanie długu,
  • zawarcie ugody.

Przedawnienie długu u komornika 2021. Czy to jest możliwe?

Jeśli w Twojej sprawie komornik prowadzi egzekucję komorniczą, to nie masz szans na przedawnienie swojego zadłużenia. W momencie złożenia wniosku o egzekucję komorniczą, termin przedawnienia przerywa się. Natomiast na czas trwania egzekucji termin przedawnienia ulega zawieszeniu. Takie zawieszenie terminu biegu przedawnienia trwa aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Jaki z tego wniosek? Dopiero od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji zaczyna bieg nowy termin przedawnienia przeciwko nakazowi zapłaty!

Gdy sprawa dotrze aż tak daleko, nie ma narzędzi, które pozwoliłyby na przedawnienie długu u komornika. Wierzyciele, którzy dochodzą swoich roszczeń w oparciu o wydawane przez sądy tytuły wykonawcze, wysyłają do komornika stosowne informacje o długach. Komornik może otrzymać do egzekucji tytuł wykonawczy, z którego roszczenie będzie przedawnione. Jednak w takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik powinien odmówić podjęcia egzekucji. Natomiast w przypadku przedawnionych roszczeń majątkowych wskazanych przez wierzycieli, sąd automatycznie oddala takie powództwo.

Zamiast liczyć na przedawnienie długu w sprawie, w której jest komornik, lepiej sprawdzić, czy można wstrzymać czynności komornika. W tym celu trzeba zadać sobie pytanie: czy zanim pojawił się komornik, otrzymałem nakaz zapłaty z sądu albo inne pismo sądowe w tej sprawie? Jeśli odpowiedź brzmi: NIE, to wówczas należy wdrożyć procedurę uchylenia nakazu zapłaty 2021i zatrzymania komornika. Jak to zrobić? Pisaliśmy już o tym w naszym poradniku dostępnym tutaj: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą.

Możesz także postarać się o umorzenie długu u komornika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Umorzenie długu u komornika.

Przedawnienie długu u komornika, gdy nie było nakazu zapłaty?

Jeśli natomiast przyszedł do Ciebie nakaz zapłaty z sądu, nie wszystko stracone. Pamiętaj, że sam nakaz zapłaty nie jest równoznaczny z tym, że roszczenie jest uzasadnione. Oznacza jedynie, że wierzyciel zwrócił się do sądu w Twojej sprawie, a sąd stwierdził, że roszczenie może być zasadne. Teoretycznie nakaz zapłaty oznacza, że jako dłużnik masz 2 tygodnie na spłatę wierzyciela wraz z poniesionymi kosztami postępowania. Możesz jednak wnieść sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. W przeciwnym wypadku nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Wiele osób zastanawia się w takich sytuacjach, jak przedawnić nakaz zapłaty. Jako dłużnicy nie możemy podjąć żadnych działań, by przyspieszyć przedawnienie. Musimy poczekać 6 lat. Dopiero wtedy nakaz zapłaty przedawni się. Dodatkowo, jeśli wierzyciel wywalczy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, to nakaz zapłaty dla kwoty głównej będzie wynosił 6 lat, a czas zapłaty odsetek to 3 lata. W ten sposób wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na ściągnięcie pieniędzy niż w przypadku zwykłego nakazu zapłaty.

Jeżeli jednak wierzyciel w tym czasie nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik ma obowiązek odmówić egzekucji. Chyba że wierzyciel przedłoży dokument udowadniający, że doszło do przerwania biegu przedawnienia. Wtedy nie ma miejsca przedawnienie długu u komornika i należy liczyć się z potencjalnymi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:

4.6/5 - (54 votes)

O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze