Komornik prowadzi wobec Ciebie egzekucję? Chciałbyś się dowiedzieć, czy istnieje możliwość przedawnienia długu u komornika? A może został wydany wobec Ciebie sądowy nakaz zapłaty, a Ty chciałbyś doprowadzić do jego przedawnienia? Czy przedawnione długi w egzekucji komorniczej to fakt czy mit? O tym oraz o innych ciekawostkach dowiesz się z naszego artykułu.

Przedawnienie długu i nakazu zapłaty – kiedy długi się przedawniają? Kilka informacji o przedawnieniu.

Kwestia przedawnienia długów jest bardzo złożonym zagadnieniem. Po wprowadzeniu nowelizacji dotyczącej przedawnienia roszczeń,, nastąpiło wiele zmian. Niestety, zmiany te w zdecydowanej większości nie są korzystne dla konsumentów. Wręcz przeciwnie, preferują przedsiębiorców, np. banki czy firmy windykacyjne.

Przedawnienie długu następuje po upływie określonego prawem czasu. Ogólnym terminem przedawnienia długów jest obecnie 6 lat. Termin ten skrócony został z 10 lat. Jeśli jednak Ty, jako konsument posiadasz dług u przedsiębiorcy, to termin przedawnienia nie uległ zmianie i wynosi zazwyczaj 3 lata. W takim też terminie (3 lata) przedawniają się zadłużenia z tytułu:

Krótszy, bo zaledwie 1-roczny, termin przedawnienia dotyczy przejazdów bez ważnego biletu w środkach komunikacji masowej, np. mandat ZTM, mandat MPK i innych.

Z kolei 2-letni termin przedawnienia dotyczy długów z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, tzw. debet na rachunku.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia długu? Przepisy każą robić to od dnia wymagalności. Będzie to zazwyczaj data, do której miałeś spełnić swoje świadczenie.

Przykład: jeśli zapomniałeś zapłacić rachunku za telefon z datą płatności na 10.01.2010 roku, to ta właśnie data jest data wymagalności.

W sytuacji jak w podanym przykładzie termin przedawnienia nastąpi w dniu 10.01.2013 roku. Jeśli jednak termin przedawnienia będzie przypadał po 09 lipca 20108 roku, to wówczas może nastąpić sytuacja, że przedawnienie nastąpi na koniec roku, czyli np. 31 grudnia 2018 roku. Jest to efekt niekorzystnych zmian przepisów dla konsumentów. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Nowe niekorzystne terminy przedawnienia roszczeń.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość oddłużenia oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jakie długi się nie przedawniają?

Zgodnie z art. 117 §1 kodeksu cywilnego przedawniają się wyłącznie roszczenia majątkowe. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Należą do nich:

  • roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy,
  • roszczenia wydobywcze (windykacyjne) wynikające z prawa własności nieruchomości,
  • roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń) wynikające z prawa własności nieruchomości, wynikające z Prawa atomowego roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na osobie.

Przedawnienie długu – co dalej?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy dług się przedawnił? Po pierwsze nie powinieneś kontaktować się z tego typu zapytaniem z instytucją czy firmą, której jesteś dłużnikiem. Tym bardziej nie nawiązuj kontaktu z sądem, komornikiem czy dowolną firmą windykacyjną.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika kancelarii EuroLege, wraz z którym określisz rodzaj zadłużenia, następnie sprawdzisz, jakim okresem przedawnienia objęte jest Twoje zadłużenie oraz zweryfikujesz termin wymagalności spłaty pozostałego zadłużenia, będący jednocześnie dniem, od którego liczy się termin przedawnienia. Należy również sprawdzić, czy bieg przedawnienia nie został przerwany.

O tym, jak wyliczyć termin przedawnienia roszczenia, przeczytasz także na naszym blogu w artykule Jak wyliczyć termin przedawnienia roszczenia?.

Po uzyskaniu informacji, że termin spłaty się przedawnił, nie musisz w zasadzie robić nic. Nie masz już obowiązku spłaty swojego wierzyciela, nie musisz zgłaszać tego faktu do sądu. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi 9 lipca 2018 roku sąd uznaje przedawnienie z urzędu, jeśli nie otrzymał dowodów świadczących o tym, że do przedawnienia jednak nie doszło.

Poszło gładko? Nie do końca. W praktyce bowiem firmy windykacyjne walczą o odzyskanie pieniędzy od dłużnika nawet w sytuacji przedawnionego zadłużenia. Pamiętaj, że przedawnienie długu nie jest równoznaczne z jego anulowaniem. Pomimo przedawnienia dług nadal istnieje i będąc nieświadomym jego przedawnienia, możesz go spłacić bez możliwości późniejszego żądania zwrotu.

Gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty przedawnionych zobowiązań, wystarczy, że poinformujesz wierzyciela o przedawnieniu w dowolny sposób, nawet telefonicznie. Jeśli jesteś pewien i sprawdziłeś np. z pomocą specjalisty, że Twój dług uległ przedawnieniu, nie musisz robić nic więcej, bo to po stronie wierzyciela leży obowiązek udowodnienia, że jednak do przedawnienia nie doszło.

Przedawnienie długu w egzekucji komorniczej, sądowego nakazu zapłaty albo wyroku. Jak przedawnić nakaz zapłaty?

Chciałbyś przedawnić nakaz zapłaty wydany przez sąd? A może chciałbyś, aby przedawnieniu uległ wyrok zasądzający dług na rzecz firmy windykacyjnej, np. Lindorff czy GPM Vindexus? Niestety nie będzie to już takie łatwe. Dlaczego? Ponieważ roszczenia zasądzone tytułami wykonawczymi przedawniają się obecnie po 6 latach, chociaż niektórzy komentatorzy twierdzą, że nadal po 10 latach. W każdym razie skupmy się na zasadzie obliczania terminu przedawnienia nakazu zapłaty albo innego orzeczenia sądowego.

Termin przedawnienia nakazu zapłaty albo innego orzeczenia sądowego liczymy od dnia jego uprawomocnienia się (przedawnienie długu w egzekucji komorniczej), a nie od daty jego wydania. To bardzo ważne, ponieważ daty te niekiedy bywają bardzo odległe. Następnie od ustalonej daty uprawomocnienia się, odliczamy termin przedawnienia.

UWAGA! Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty nastąpiła jakakolwiek czynność zmierzająca do zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia, to wówczas termin przedawnienia ulegnie przerwaniu i zacznie swój bieg od nowa!

Co takiego może przerwać bieg terminu przedawnienia? Przyczyn może być wiele, oto kilka z nich:

  • nadanie klauzuli wykonalności,
  • skierowanie sprawy do komornika sądowego,
  • uznanie długu,
  • zawarcie ugody.

Przedawnienie długu u komornika 2022. Czy to jest możliwe?

Jeśli w Twojej sprawie komornik prowadzi egzekucję komorniczą, to nie masz szans na przedawnienie swojego zadłużenia. Przedawnienie długu w egzekucji komorniczej to mit. Mówimy oczywiście o trwającej i aktywnej egzekucji. W momencie złożenia wniosku o egzekucję komorniczą, termin przedawnienia przerywa się. Natomiast na czas trwania egzekucji termin przedawnienia ulega zawieszeniu. Takie zawieszenie terminu biegu przedawnienia trwa aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Jaki z tego wniosek? Dopiero od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji zaczyna bieg nowy termin przedawnienia przeciwko nakazowi zapłaty!

Gdy sprawa dotrze aż tak daleko, nie ma narzędzi, które pozwoliłyby na przedawnienie długu u komornika. Wierzyciele, którzy dochodzą swoich roszczeń w oparciu o wydawane przez sądy tytuły wykonawcze, wysyłają do komornika stosowne informacje o długach. Komornik może otrzymać do egzekucji tytuł wykonawczy, z którego roszczenie będzie przedawnione. Jednak w takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik powinien odmówić podjęcia egzekucji. Natomiast w przypadku przedawnionych roszczeń majątkowych wskazanych przez wierzycieli, sąd automatycznie oddala takie powództwo.

Zamiast liczyć na przedawnienie długu w sprawie, w której jest komornik, lepiej sprawdzić, czy można wstrzymać czynności komornika. W tym celu trzeba zadać sobie pytanie: czy zanim pojawił się komornik, otrzymałem nakaz zapłaty z sądu albo inne pismo sądowe w tej sprawie? Jeśli odpowiedź brzmi: NIE, to wówczas należy wdrożyć procedurę uchylenia nakazu zapłaty 2022 i zatrzymania komornika. Jak to zrobić? Pisaliśmy już o tym w naszym poradniku dostępnym tutaj: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą.

Możesz także postarać się o umorzenie długu u komornika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Umorzenie długu u komornika.

Przedawnienie długu u komornika, gdy nie było nakazu zapłaty?

Jeśli natomiast przyszedł do Ciebie nakaz zapłaty z sądu, nie wszystko stracone. Pamiętaj, że sam nakaz zapłaty nie jest równoznaczny z tym, że roszczenie jest uzasadnione. Oznacza jedynie, że wierzyciel zwrócił się do sądu w Twojej sprawie, a sąd stwierdził, że roszczenie może być zasadne. Teoretycznie nakaz zapłaty oznacza, że jako dłużnik masz 2 tygodnie na spłatę wierzyciela wraz z poniesionymi kosztami postępowania. Możesz jednak wnieść sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. W przeciwnym wypadku nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Wiele osób zastanawia się w takich sytuacjach, jak przedawnić nakaz zapłaty. Jako dłużnicy nie możemy podjąć żadnych działań, by przyspieszyć przedawnienie. Musimy poczekać 6 lat. Dopiero wtedy nakaz zapłaty przedawni się. Dodatkowo, jeśli wierzyciel wywalczy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, to nakaz zapłaty dla kwoty głównej będzie wynosił 6 lat, a czas zapłaty odsetek to 3 lata. W ten sposób wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na ściągnięcie pieniędzy niż w przypadku zwykłego nakazu zapłaty.

Jeżeli jednak wierzyciel w tym czasie nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik ma obowiązek odmówić egzekucji. Chyba że wierzyciel przedłoży dokument udowadniający, że doszło do przerwania biegu przedawnienia. Wtedy nie ma miejsca przedawnienie długu u komornika i należy liczyć się z potencjalnymi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Działamy na rynku usług oddłużania już od wielu lat. Pomogliśmy już kilku tysiącom osób uporać się z problemami zadłużeń. Zarówno w sprawach sądowych jak i tych dotyczących komornika. Obejmujemy pomocą sprawy w całej Polsce. Działamy zdalnie, a więc zgłaszając nam swoją sprawę nie musisz nawet wychodzić z domu czy pracy. Nasi prawnicy wszystko zrobią za Ciebie.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.3/5 - (75 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Kancelaria EuroLege

Kancelaria z wieloletnią praktyką w sprawach o zapłatę z powództwa banków, firm pożyczkowych i windykacyjnych (funduszy sekurytyzacyjnych). Pomaga osobom zadłużonym, których sprawy są na etapie przedsądowym (windykacyjnym), jak również sądowym i egzekucji komornicze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Maja pisze:

Dzień dobry, komornik ściągnał z mojego konta 700zł, skontaktowałam sie z kancelarią komornicza i dowiedziałam się, że egzekucja dotyczy niezapłaconego mandatu, poprosiłam o przesłanie dokumnetów na mój adres. Mandat jest z 15 maja 2009r. (nie przypominam sobie aby otrzymała mandat), 30 kwietnia 2010r. mst. Warszawa wniosło pozew, postepowanie upominawcze z nakazem zapłaty z dnia 12 maja 2010 roku. wezwanie do zapłaty naleznosci dostałam z datą 25 maja 2022 rok. Czy to nie powinno zostac przedawnione?

Kancelaria EuroLege pisze:

Ciężko nam określić kwestię przedawnienia, ale jeśli był tytuł wykonawczy wydany przez sąd to możliwe, że zobowiązanie – o ile istnieje – nie jest przedawnione. Może się jednak okazać, że tytuł wykonawczy jest wadliwy sam w sobie. A z Pani opisu wynika, że może tak być. Trzeba to jednak zweryfikować. Zajmujemy się takimi sprawami. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Agata pisze:

Dzień dobry. Rok temu wracając na stałe do Polski (od 2010 roku mieszkałam w Belgii) zaplacilam komornikowi moje dwa stare zadłużenia. Odbierając postępowanie zapytałam czy jestem jeszcze coś winna u Państwa,oczywiście to było w formie żartobliwej,Pani komornik powiedziała,że nie,że jestem czysciutka ,uff. 30 marca tego roku zmarł mój tata,mieszkanie jest zadłużone,mam pismo że spółdzielni ile jest zadłużenia. Jeszcze nie zostali ustaleni spadkobiercy,ja mam czas do końca września o przyjęcie albo odrzucenie spadku. 27 maja do banku wpłynęło pismo od komornika o zajęciu mi konta bankowego. I moje konto zostało zablokowane. Zadzwoniłam do Pani Komornik a jej sekretarka poinformowała mnie,że ja mam dług w wysokości około 40 tys zł, bo spółdzielnia mieszkaniowa w 2010 roku wystąpiła do komornika abym to ja za rodziców spalcala długi. Oczywiście ja o niczym nie wiedziałam…dzwoniłam do prezesa spółdzielni,oni są w szoku,że aż tyle jest długu skoro oni mają że jest połowa mniej… Pani komornik twierdzi,że Spółdzielnia Mieszkaniowa ponaglala ciągle pisma aby mi zająć konto bankowe ,zaś Pani prezes mi powiedziała ,że od 2010 roku nic nie ruszali w mojej sprawie,bo wiedzieli ,że nie mieszkałam z rodzicami…Czy Komornik miał prawo zablokować mi konto?

Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Agato, sprawa wydaje się dosyć skomplikowana i wymaga analizy prawnej. W naszej kancelarii wykonywana ona jest bezpłatnie i do niczego nie zobowiązuje. Trzeba przede wszystkim ustalić koleje tytułu wykonawczego, na podstawie którego działa komornik w Pani sprawie. Możliwe, że jest wadliwy, a wówczas byłoby możliwe umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika środków. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mirosława pisze:

Dzień dobry mam pytanie otrzymałam od komornika nakaz zapłaty z datą 2011 rok i z tego samego roku jest wydana klauzula wykonalności czy ten dług nie jest już przedawniony?

Pani Mirosławo, ten nakaz rzeczywiście może być przedawniony. Ale jednocześnie może w ciągu tych 10 lat wystąpiły zdarzenia, które przedawnienie przerwały i biegnie ono na nowo.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej konsultacji i analizy prawnej u jednego z naszych mecenasów. Niczym Pani nie ryzykuje, a uzyska odpowiedź co zrobić dalej.

Prosimy o przesłanie wiadomości email na adres kontakt@eurolege.pl i opisanie sprawy. Postaramy się Pani pomóc. :)

Alicja pisze:

Nie mam długu a ciagle mam kilku komorników

Kancelaria EuroLege pisze:

Możemy sprawom przyjrzeć się bliżej Pani Alicjo. Być może ktoś zaciągał na Panią długi albo doszło do jakiejś pomyłki. Postaramy się Pani pomóc. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Remigiusz pisze:

Dzień dobry, mój pracodawca dostał pismo od komornika „Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę” z datą 04.04.2022r. – mojego wynagrodzenia. Data tytułu wykonawczego: grudzień 2011 roku. Data klauzuli wykonalności: marzec 2012 roku. W tym czasie ja nie otrzymałem żadnych powiadomień o nakazie zapłaty. Cały czas byłem aktywny zawodowo i nigdy przez tych 10 lat nic nie wpłynęło w tej sprawie ani do mnie, ani do żadnego z moich wcześniejszych pracodawców. Dzisiaj mój obecny pracodawca poinformował mnie o wspomnianym powyżej zawiadomieniu od komornika. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?. Zarabiam najniższą krajową i pracodawca na pewno w tej sprawie skieruje pismo do komornika, ale co ja powinienem zrobić, tego kompletnie nie wiem, proszę o podpowiedź.

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Musielibyśmy przyjrzeć się sprawie trochę bliżej i prześledzić losy postępowania sądowego. Być może tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji jest wadliwy i można zatrzymać postępowanie? Musimy wykonać analizę prawną. Jest ona u nas całkowicie bezpłatna. Jeszcze dzisiaj wyślemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy i dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Klaudiusz pisze:

Dzień dobry, dostałem pismo od komornika o wszczęciu egzekucji, lecz dług jest z 2015r. Czyli sprzed siedmiu laty, w tym czasie nie było żadnych powiadomień o nakazie zapłaty, co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Kancelaria EuroLege pisze:

W takiej sytuacji dług nie jest najpewniej przedawniony. Najwcześniej przedawnienie może nastąpić z końcem 2024 roku – stosując 6 letni okres przedawnienia licząc początek biegu od 2018 roku czyi nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego w zakresie przedawnień. Jeśli egzekucja jest aktualnie prowadzona to należałoby sprawdzić czy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę jej toczenia nie jest wadliwy. Jeśli jest to wówczas można żądać umorzenia egzekucji i można odzyskać pieniądze zabrane przez komornika. Zajmujemy się takimi sprawami. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Alina pisze:

Od dwóch lat przychodzą do mnie pisma od różnych komorników ze wszczęciem egzekucji.
Z tego co widzę są to sprawy z które powinny ulec przedawnieniu.
Nie potrafię sobie z tym poradzić tym bardziej że pomimo iż ZUS potradza z emerytury to i tak nie spłaca, bo jest zbieżność egzekucji i ZUS je trzyma na specjalnym koncie. A po za tym mam wrażenie że niektóre zajęcia spłaca już po raz drugi.
Może coś z tego uda się przedawnić,bo na pewno są przedawnione.
Wysyp komorników nastąpił z chwilą kiedy zaczęła się pandemii.
Proszę o pomoc.
Alina

Kancelaria EuroLege pisze:

W trakcie egzekucji nie ma mowy o przedawnieniu Pani Alino. Tak to nie działa. Możemy oczywiście przyjrzeć się sprawie i zobaczyć czy komornik w ogóle może działać w Pani sprawie. Wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Agnieszka pisze:

Dzień dobry,

potrzebuję pomocy w uporządkowaniu moich finansów. Jestem mamą dwójki dzieci po przemocowym związku z żołnierzem zawodowym.
Od 11 lat jestem sama, a od 7l po rozwodzie. Na początku funkcjonowaliśmy z dziećmi w niedostatku z mocno ograniczonym budżetem. Wygenerowałam przez to problemy finansowe, z którymi niestety do tej pory nie umiem się uporać.
Bardzo potrzebuję kogoś, kto mi pomoże się z tego wygrzebać. Co z tych długów można przedawnić i co z tymi, których się nie da.

Będę ogromnie wdzięczna za informację zwrotną.

Pozdrawiam,

Agnieszka Pawlak

Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Od wielu lat zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Chętnie przyjrzymy się Pani sytuacji bliżej i spróbujemy pomóc w wyjściu z długów. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie większej ilości danych i informacji. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.