Komornik prowadzi wobec Ciebie egzekucję? Chciałbyś się dowiedzieć, czy istnieje możliwość przedawnienia długu u komornika? A może został wydany wobec Ciebie sądowy nakaz zapłaty, a Ty chciałbyś doprowadzić do jego przedawnienia? Czy przedawnione długi w egzekucji komorniczej to fakt czy mit? O tym oraz o innych ciekawostkach dowiesz się z naszego artykułu.

Przedawnienie długu i nakazu zapłaty – kiedy długi się przedawniają? Kilka informacji o przedawnieniu.

Kwestia przedawnienia długów jest bardzo złożonym zagadnieniem. Po wprowadzeniu nowelizacji dotyczącej przedawnienia roszczeń,, nastąpiło wiele zmian. Niestety, zmiany te w zdecydowanej większości nie są korzystne dla konsumentów. Wręcz przeciwnie, preferują przedsiębiorców, np. banki czy firmy windykacyjne.

Przedawnienie długu następuje po upływie określonego prawem czasu. Ogólnym terminem przedawnienia długów jest obecnie 6 lat. Termin ten skrócony został z 10 lat. Jeśli jednak Ty, jako konsument posiadasz dług u przedsiębiorcy, to termin przedawnienia nie uległ zmianie i wynosi zazwyczaj 3 lata. W takim też terminie (3 lata) przedawniają się zadłużenia z tytułu:

Krótszy, bo zaledwie 1-roczny, termin przedawnienia dotyczy przejazdów bez ważnego biletu w środkach komunikacji masowej, np. mandat ZTM, mandat MPK i innych.

Z kolei 2-letni termin przedawnienia dotyczy długów z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, tzw. debet na rachunku.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia długu? Przepisy każą robić to od dnia wymagalności. Będzie to zazwyczaj data, do której miałeś spełnić swoje świadczenie.

Przykład: jeśli zapomniałeś zapłacić rachunku za telefon z datą płatności na 10.01.2010 roku, to ta właśnie data jest data wymagalności.

W sytuacji jak w podanym przykładzie termin przedawnienia nastąpi w dniu 10.01.2013 roku. Jeśli jednak termin przedawnienia będzie przypadał po 09 lipca 20108 roku, to wówczas może nastąpić sytuacja, że przedawnienie nastąpi na koniec roku, czyli np. 31 grudnia 2018 roku. Jest to efekt niekorzystnych zmian przepisów dla konsumentów. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: Nowe niekorzystne terminy przedawnienia roszczeń.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?
Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i umorzyć postępowanie.
Nasz prawnik bezpłatnie ustali czy masz możliwość skutecznego odwołania oraz jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.
UMÓW ROZMOWĘ

Jakie długi się nie przedawniają?

Zgodnie z art. 117 §1 kodeksu cywilnego przedawniają się wyłącznie roszczenia majątkowe. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej ogólnej zasady. Należą do nich:

  • roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy,
  • roszczenia wydobywcze (windykacyjne) wynikające z prawa własności nieruchomości,
  • roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń) wynikające z prawa własności nieruchomości, wynikające z Prawa atomowego roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na osobie.

Przedawnienie długu – co dalej?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy dług się przedawnił? Po pierwsze nie powinieneś kontaktować się z tego typu zapytaniem z instytucją czy firmą, której jesteś dłużnikiem. Tym bardziej nie nawiązuj kontaktu z sądem, komornikiem czy dowolną firmą windykacyjną.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika kancelarii EuroLege, wraz z którym określisz rodzaj zadłużenia, następnie sprawdzisz, jakim okresem przedawnienia objęte jest Twoje zadłużenie oraz zweryfikujesz termin wymagalności spłaty pozostałego zadłużenia, będący jednocześnie dniem, od którego liczy się termin przedawnienia. Należy również sprawdzić, czy bieg przedawnienia nie został przerwany.

O tym, jak wyliczyć termin przedawnienia roszczenia, przeczytasz także na naszym blogu w artykule Jak wyliczyć termin przedawnienia roszczenia?.

Po uzyskaniu informacji, że termin spłaty się przedawnił, nie musisz w zasadzie robić nic. Nie masz już obowiązku spłaty swojego wierzyciela, nie musisz zgłaszać tego faktu do sądu. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi 9 lipca 2018 roku sąd uznaje przedawnienie z urzędu, jeśli nie otrzymał dowodów świadczących o tym, że do przedawnienia jednak nie doszło.

Poszło gładko? Nie do końca. W praktyce bowiem firmy windykacyjne walczą o odzyskanie pieniędzy od dłużnika nawet w sytuacji przedawnionego zadłużenia. Pamiętaj, że przedawnienie długu nie jest równoznaczne z jego anulowaniem. Pomimo przedawnienia dług nadal istnieje i będąc nieświadomym jego przedawnienia, możesz go spłacić bez możliwości późniejszego żądania zwrotu.

Gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty przedawnionych zobowiązań, wystarczy, że poinformujesz wierzyciela o przedawnieniu w dowolny sposób, nawet telefonicznie. Jeśli jesteś pewien i sprawdziłeś np. z pomocą specjalisty, że Twój dług uległ przedawnieniu, nie musisz robić nic więcej, bo to po stronie wierzyciela leży obowiązek udowodnienia, że jednak do przedawnienia nie doszło.

Przedawnienie długu w egzekucji komorniczej, sądowego nakazu zapłaty albo wyroku. Jak przedawnić nakaz zapłaty?

Chciałbyś przedawnić nakaz zapłaty wydany przez sąd? A może chciałbyś, aby przedawnieniu uległ wyrok zasądzający dług na rzecz firmy windykacyjnej, np. Lindorff czy GPM Vindexus? Niestety nie będzie to już takie łatwe. Dlaczego? Ponieważ roszczenia zasądzone tytułami wykonawczymi przedawniają się obecnie po 6 latach, chociaż niektórzy komentatorzy twierdzą, że nadal po 10 latach. W każdym razie skupmy się na zasadzie obliczania terminu przedawnienia nakazu zapłaty albo innego orzeczenia sądowego.

Termin przedawnienia nakazu zapłaty albo innego orzeczenia sądowego liczymy od dnia jego uprawomocnienia się (przedawnienie długu w egzekucji komorniczej), a nie od daty jego wydania. To bardzo ważne, ponieważ daty te niekiedy bywają bardzo odległe. Następnie od ustalonej daty uprawomocnienia się, odliczamy termin przedawnienia.

UWAGA! Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty nastąpiła jakakolwiek czynność zmierzająca do zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia, to wówczas termin przedawnienia ulegnie przerwaniu i zacznie swój bieg od nowa!

Co takiego może przerwać bieg terminu przedawnienia? Przyczyn może być wiele, oto kilka z nich:

  • nadanie klauzuli wykonalności,
  • skierowanie sprawy do komornika sądowego,
  • uznanie długu,
  • zawarcie ugody.

Przedawnienie długu u komornika 2022. Czy to jest możliwe?

Jeśli w Twojej sprawie komornik prowadzi egzekucję komorniczą, to nie masz szans na przedawnienie swojego zadłużenia. Przedawnienie długu w egzekucji komorniczej to mit. Mówimy oczywiście o trwającej i aktywnej egzekucji. W momencie złożenia wniosku o egzekucję komorniczą, termin przedawnienia przerywa się. Natomiast na czas trwania egzekucji termin przedawnienia ulega zawieszeniu. Takie zawieszenie terminu biegu przedawnienia trwa aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Jaki z tego wniosek? Dopiero od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji zaczyna bieg nowy termin przedawnienia przeciwko nakazowi zapłaty!

Gdy sprawa dotrze aż tak daleko, nie ma narzędzi, które pozwoliłyby na przedawnienie długu u komornika. Wierzyciele, którzy dochodzą swoich roszczeń w oparciu o wydawane przez sądy tytuły wykonawcze, wysyłają do komornika stosowne informacje o długach. Komornik może otrzymać do egzekucji tytuł wykonawczy, z którego roszczenie będzie przedawnione. Jednak w takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik powinien odmówić podjęcia egzekucji. Natomiast w przypadku przedawnionych roszczeń majątkowych wskazanych przez wierzycieli, sąd automatycznie oddala takie powództwo.

Zamiast liczyć na przedawnienie długu w sprawie, w której jest komornik, lepiej sprawdzić, czy można wstrzymać czynności komornika. W tym celu trzeba zadać sobie pytanie: czy zanim pojawił się komornik, otrzymałem nakaz zapłaty z sądu albo inne pismo sądowe w tej sprawie? Jeśli odpowiedź brzmi: NIE, to wówczas należy wdrożyć procedurę uchylenia nakazu zapłaty 2022 i zatrzymania komornika. Jak to zrobić? Pisaliśmy już o tym w naszym poradniku dostępnym tutaj: Jak wstrzymać egzekucję komorniczą.

Możesz także postarać się o umorzenie długu u komornika. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Umorzenie długu u komornika.

Przedawnienie długu u komornika, gdy nie było nakazu zapłaty?

Jeśli natomiast przyszedł do Ciebie nakaz zapłaty z sądu, nie wszystko stracone. Pamiętaj, że sam nakaz zapłaty nie jest równoznaczny z tym, że roszczenie jest uzasadnione. Oznacza jedynie, że wierzyciel zwrócił się do sądu w Twojej sprawie, a sąd stwierdził, że roszczenie może być zasadne. Teoretycznie nakaz zapłaty oznacza, że jako dłużnik masz 2 tygodnie na spłatę wierzyciela wraz z poniesionymi kosztami postępowania. Możesz jednak wnieść sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. W przeciwnym wypadku nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Wiele osób zastanawia się w takich sytuacjach, jak przedawnić nakaz zapłaty. Jako dłużnicy nie możemy podjąć żadnych działań, by przyspieszyć przedawnienie. Musimy poczekać 6 lat. Dopiero wtedy nakaz zapłaty przedawni się. Dodatkowo, jeśli wierzyciel wywalczy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, to nakaz zapłaty dla kwoty głównej będzie wynosił 6 lat, a czas zapłaty odsetek to 3 lata. W ten sposób wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na ściągnięcie pieniędzy niż w przypadku zwykłego nakazu zapłaty.

Jeżeli jednak wierzyciel w tym czasie nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, komornik ma obowiązek odmówić egzekucji. Chyba że wierzyciel przedłoży dokument udowadniający, że doszło do przerwania biegu przedawnienia. Wtedy nie ma miejsca przedawnienie długu u komornika i należy liczyć się z potencjalnymi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Masz sprawę w sądzie albo u komornika? Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy swojej sytuacji. Nasz prawnik ustali jakie masz możliwości oddłużenia i jak możemy Ci pomóc.

Działamy na rynku usług oddłużania już od wielu lat. Pomogliśmy już kilku tysiącom osób uporać się z problemami zadłużeń. Zarówno w sprawach sądowych jak i tych dotyczących komornika. Obejmujemy pomocą sprawy w całej Polsce. Działamy zdalnie, a więc zgłaszając nam swoją sprawę nie musisz nawet wychodzić z domu czy pracy. Nasi prawnicy wszystko zrobią za Ciebie.

Skontaktuj się z nasza Kancelarią jeszcze dzisiaj:


4.2/5 - (84 votes)

Kategorie: Porady dla dłużników Wzory i przydatne pisma

O Autorze

Tomasz Gabrylewicz

Doświadczony prawnik, autor licznych publikacji prawniczych, w tym naukowych. Wieloletni działacz w sektorze NGO. Ekspert prawa bankowego, praktyk w sprawach cywilnych przeciwko instytucjom finansowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze

Alexa pisze:

Dzień dobry.
Wczoraj dostałam SMS,że mam z konta zabrane ponad 257 zł. Weszłam na konto i zobaczyłam, że to komornik,który ściąga alimenty dla mojego syna . Zadzwoniłam tam i komornik był bardzo niegrzeczny.Bo ja nie dostałam żadnego pisma,a jestem z nimi w kontakcie.Zarabiam najniższą krajową. Stwierdził, że to mandat z 2011 roku i ciągle do nich wraca jak bumerang i nie interesuje go,że zarabiam najniższą krajową. Mam z nim nie dyskutować i dał mi numer do radcy prawnego.Dodatkowo zrobili blokadę konta mojego syna nieletniego.
Co mam zrobić? Kazał mi jutro rano o 9 ej do niego dzwonić. Ale dlaczego komornik wysyła mnie do radcy prawnego?
Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Niestety, ale w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych nie prowadzimy działalności pomocowej. Bardzo nam przykro.

Natalia pisze:

Witam, chciałabym zaciągnąć porady od kogoś kto zna się na temacie.
W 2014 roku dostałam mandat za „brak ważnego dokumentu przewozu” (w skrócie za brak biletu), jednakże po 9latach ja wciąż pamiętam tę sytuację jak dziś. Bilet minutowy miałam, natomiast jego ważność wygasła przystanek przed ktorym miałam wysiąść. Niestety niefortunnie kontroler wtedy wszedł do autobusu. Zobaczył bilet (czasowo były to 2min różnicy!) i zaczął mnie straszyć policją i szantażować orazy wypisywać mandat. Moje tłumaczenia i prośby zdały się na nic i zostałam zmuszona do jego przyjęcia. Nie zapłaciłam i puściłam to w niepamięć. Po miesiącu od zdarzenia przyszło pismo – „wezwanie przedsądowe”, ostrzegające o zamiarze przekazania danych do krajowego rejestru długów. Nie zapłaciłam ponieważ czułam że zostałam potraktowana bez szacunku i liczyłam że ta sprawa się przedawni.
W 2016 roku wyjechałam z Polski. Zero jakicholwiek pism albo wezwań przez te wszystkie lata. I dopiero teraz, w maju 2023 przyszło pismo – „wezwanie przedegzekucyjne” na kwotę 600zł (ze wszystimi odsetkami i dodatkowymi opłatami). Mineło już 9 lat od tego niefortunnego zdarzenia. Wróciłam do Polski parę dni temu, mam w planach zostać tu na czas nieokreślony. Natomiast czuję niepokój że ta sprawa dalej się za mną ciągnie. Niestety nie znam się na prawie. Od paru godzin szukam informacji w internecie co zrobić, ale jest taka dezinformacja że nie wiem już zupełnie co o tym myśleć i jak sobie poradzić. Będę niezmiernie wdzięczna jeżeli ktoś kto ma większe pojęcie w tym temacie, będzie w stanie mi jakoś doradzić. Pozdrawiam

Elżbieta pisze:

Problemy z zaległymi długami

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Elżbieto. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Daniel pisze:

Witam, dostałem pismo z firmy windykacyjnej , że mam przedegzekucyjne wezwanie do zaplaty za mandat z pkp intercity z 2009 roku . Jest tamm nakaz zaplaty sygnatura akt / 09 . Dodam jescze ze przyszło to listem zwyklym nie poleconym . Co mam robić. Bardzo proszę o pomoc . Według mnie dług juz jest przedawniony .

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie danielu. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan tutaj: https://klient.eurolege.pl

Wojciech pisze:

Witam
Bardzo proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wojciechu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Teresa pisze:

Dzień dobry,jestem emerytka z bardzo niska emerytura w dodatku nie uleczalnie chorą osobą,mam sądowy nakaz zapłaty u komornika nakaz jest opatrzony klauzula wykonalności lipiec 2008 rok i pytanie czy nie ma w tej kwestii przedawnienia serdecznie pozdrawiam.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Tereso. Mamy zbyt mało informacji, aby udzielić Pani odpowiedzi. Potrzebujemy poznać więcej szczegółów Pani sprawy. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o więcej informacji. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Patryk pisze:

Witam mam pytanie dostalem 2 awizo od komornika jak nie to wysle do sadu chodzi o to ze bralem telefon jak miale. 18 lat splacilem go po 16 latach komornik chce odzyskac pieniadze nie wiem czemu tak dlugo chekali .zostal telefon splacony moze nie zatwierdzili czegos I to roslo nie wiem ile jest a nie jestem wstanie odebrac listu bo mieszkam w UK nie bylem u siebie 5 lat I jestem wymeldowany prosze doradzic co mam zrobic

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Patryku. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Danuta pisze:

Dzień dobry .Jestem starsza , niepełnosprawną kobieta, matką wielodzietną.Dostaje zajęcia komornicze na podstawie nakazów z 2015,2016.Zaciagalam długi na leczenie dzieci niepełnosprawnych ,w firmach pożyczkowych,czy się nie przeterminowaly?Mam rentę,leki rzadko wykupuję ,chęci do życia też brak.Pozdrawiam serdecznie

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Danuto. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Krystyna pisze:

Dzien dobry od 16lat mieszkam w Angli w Polsce nie jestem zameldowana u mamy wymeldowała sie 15lat temu nie mieszkałam tam od 23lat .w zeszłym roku to jest około czerwca 22 listonosz przyniósł mamie awizo mama nie odebrała ale on i tak zostawił sprawdziłam sue w KRD i pokazali ze nam dług na kwotę 7tysiecy zł z hakiem (jakiś telekomunikacyjny termin wymagalności 4.06.2017 data wysłania wezwania 20.06.2017 i inne informacje zarzut przedawnienia…W poniedziałek w tym tygodniu ktos podjechał w nocy do mojej mamy (mieszka sama bo tato zmarł )i powiesił kartke na dworze na sznurku z praniem i przypiął spinaczem zostawiajac wiadomosc z numerem tel i nr sprawy pisząc ze to pilne .Dzisiaj zadzwoniłam do mamy i powiedziała ze to chyba komornik sprawdziłam znow KRD dzisiaj i raport jest ze

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Krystyno. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Y pisze:

Dzien dobry od 16lat mieszkam w Angli w Polsce nie jestem zameldowana u mamy wymeldowała sie 15lat temu nie mieszkałam tam od 23lat .w zeszłym roku to jest około czerwca 22 listonosz przyniósł mamie awizo mama nie odebrała ale on i tak zostawił sprawdziłam sue w KRD i pokazali ze nam dług na kwotę 7tysiecy zł z hakiem (jakiś telekomunikacyjny termin wymagalności 4.06.2017 data wysłania wezwania 20.06.2017 i inne informacje zarzut przedawnienia całości zobowiązania .tak pisali gdy sprawdzałam sue w KRD we wrześniu 2022 Dzisiaj sie sprawdzałam w KRD i długu nie widnieje .Mama mi mowila ze komornik był w poniedziałek i przypiął do pościeli na dworze ktora wisiała na sznurku wiadomosc o kontakt i nr sprawy czy komornik moze nachodzić moja mamę ? I czy jesli nie widnieje juz dług to dlaczego chodzi ? Dziekuje

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani/Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pan/Pani tutaj: https://klient.eurolege.pl

Wojciech pisze:

Witam.
Wczoraj czyli 11.01.2023 zostałem powiadomiony przez komornika że wysłał do pracodawcy 5 nakazów celem zablokowania mi środków. Całkowita kwota to nie całe 1000 zł. Są to koszty egzekucji plus opłata za list. Windykacja obejmuje moje dawno zakończone sprawy. Są to akta z 2006 i 2007 roku.
Sprawy przedawnione 17 i 16 lat. Były w owym czasie rozliczone te rzeczy. Po 2009 przebywałem na stałe w Wielkiej Brytanii przez 12 lat. Nie mam już żadnej dokumentacji, konta w bankach z owego okresu nie istnieją. Jak niby mam udowodnić że to zapłaciłem?
Czekam na rozmowę z waszym doradcą.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Wojciechu. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Syn ma dług w Tauron z 2019 roku. Nie chodzi mi o przedstawienie. Sprawa jest taka; komornik zgodził się, w listopadzie, na rozłożenie na raty. Niestety, w grudniu, kilka dni temu, zabrał całą wypłatę syna, w kwocie 1400zl. Twierdzi, że mógł sobie zmienić sposób egzekucji. To jest jedyne źródło dochodu syna, w tym miesiącu niższe. Niestety, jest to umowa zlecenie. Czy można odzyskac te pieniądze?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Marzena pisze:

Dzień dobry dostałam powiadomienie że komornik wzywa mnie do zapłaty z nakazu zapłaty z roku 2012 informuje ,że ja tego nie odebrałam wówczas ponieważ od 2007 roku nie mieszkam pod wskazanym adresem na nakazie.Wierzycielem jest presco investments nie wiem nawet co to jest proszę o pomoc. Dziękuję bardzo.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Marzeno. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ewelina pisze:

Dzień dobry, proszę o poradę w sprawie blokady konta bankowego, z konta zniknęło 750zł, przy czym nie wiem dlaczego, pani w banku powiedziała „blokada komornicza” tylko, że ja nie mam i nie miałam żadnych długów, żadnego pisma czy z sądu czy od komornika również nie otrzymałam. Co by było śmieszniej nie ma informacji o blokadzie środków na koncie w aplikacji, a pani z banku oświadczyła, że danych komornika mi nie poda, bo tylko kierownik banku może to zrobić, a jest na L4 do końca miesiąca. Przecież to jakaś kpina, a moje pieniądze nadal będą zablokowane, może to mała kwota, ale pracować na nią muszę i na ulicy nie znajdę nawet 7zl a co dopiero 750zl żeby komukolwiek zasilać budżet.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Ewelino. Przede wszystkim należy sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Anna pisze:

Dostalam list z sadu komornik sadowy o zaplate zachowku kiedy sie przedawnia sprawa byla zgloszona 2019 a teraz nie dawno dostalam list o wykonaniu ekgzekucyjnym. Dziekuje

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Anno. Czy otrzymywała Pani jakiekolwiek pisma z sądu w tej sprawie?

Stanisław pisze:

Dzien dobry.Parę dni temu dostałem wezwanie przedegzekucyjne z koleji mazowieckich,z wyrokiem nakazu zapłaty z sądu ,jeden 2008r.,drugi z 2015r.,czy to nie jest czasami przedawnione?jak mogę od tego się odwołać?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Stanisławie. Zajmujemy się pomocą w oddłużaniu. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.
Jednocześnie wskazujemy, że mamy specjalną usługę dedykowaną do tego rodzaju spraw. Więcej informacji na jej temat znajdzie Pana tutaj: https://klient.eurolege.pl

Violetta pisze:

Witam potrzebuje porady co robić dostałam wezwanie od komornika z nakazem zapłaty z 2015 roku jeszcze mi nic nie zablokował ale… Czy to może być przedawnione

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Violetto, warto sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Rafał pisze:

Dzień dobry,
mam konto w banku, na które z tytułu zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym została w 2010 roku nałożona blokada (zajęcie egzekucyjne US). Mój dług uległ przedawnieniu, czego dowód mam w postaci Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, wydanego przez ten Urząd Skarbowy w 2017 roku. Teraz chciałbym odzyskać konto, jednak wciąż jest na nim blokada, której bank nie może znieść.
Jakiego rodzaju działania muszę podjąć, aby odzyskać konto – jakie pismo wysłać do urzędu?
Będę wdzięczny za podpowiedź.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Panie Rafale. Sprawami dotyczącymi zobowiązań podatkowych niestety się nie zajmujemy. Bardzo nam przykro.

Joanna pisze:

Witam. Przed chwilą komornik zajął mi konto i nie mam pojęcia dlaczego ani za co? Jest tylko nr km i jaki komornik. Żadnego listu nie dostałam. Czy można tak robić ?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Joanno. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Agnieszka pisze:

Komornik zajął mi konto , na razie dowiedziałam się tylko telefonicznie w kancelarii, że na podstawie nakazu zapłaty z listopada 2014 dot. debetu w koncie. Od tamtej pory nikt się ze mną nie kontaktował. Czy sprawa przypadkiem nie uległa przedawnieniu?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle mógł działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paweł pisze:

Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza i odziedziczyłem po ojcu długim bankowe. Spłacanie ich zaczęło się w pazdziernikiu2019r, narazie od pewnego czasu jest cisza. Po jakim czasie długi te ulegają przedawnieniu

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Nie znamy sprawy, a w szczególności dat wymagalności roszczeń. Nie jesteśmy wobec tego w stanie powiedzieć czegokolwiek na ten temat. Jeśli potrzebuje Pan pomocy w swoich sprawach to zapraszamy oczywiście do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Elzbieta Iszczek pisze:

Dzien dobry od 18 lat mieszkam w Anglii i od jakiegos czasu komornik przysyla wezwanie do zaplaty w polsce na adres gdzie jestem zameldowana ale gdzie nie mieszkam i nawet nie wiem co to jest za sprawa bo uplynelo tyle czasu i nie pamietam chce uzyskac porade prawna bo nie wiem co robic

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Elżbieto. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Karolina pisze:

Witam proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Karolino. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Paulina pisze:

Dzień dobry, jestem dołączona do solidarności dłużniczej z najemcą (Tatą) za opłaty czynszu. Nakaz zapłaty 2009 r osąbę którą wybrali do spłaty przez komornika to Tata. (do mnie nigdy nic nie przychodziło Czy mogą nagle zarządać ode nie spłaty czynszu plus ODSETKIza te 10 lat?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Paulino. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Monika pisze:

Dzień dobry
Umowa kredytu z 15.09.2003r.
Nakaz zapłaty 27.07.2019r,jest komornik na koncie.Czy da się coś z tym zrobić?Pozdrawiam

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Moniko. W pierwszej kolejności jednak trzeba sprawdzić czy komornik w ogóle może działać w danej sprawie. W szczególności, czy tytuł wykonawczy wydany w sprawie nie jest wadliwy. To spotykane zjawisko. Gdyby okazało się, że w tej konkretnej sprawie tak jest to możliwe stanie się nie tylko umorzenie egzekucji, ale też odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika pieniędzy. Zajmujemy się pomocą w tego rodzaju sprawach. Dlatego jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Cezary pisze:

Proszę o kontakt

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje i szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Ryszard pisze:

Witam. Umowa kredytowa z 2009r. W lipcu 2021r otrzymałem list z firmy windykacyjnej o umorzeniu egzekucji komorniczej. Według listu dług wrócił do firmy windykacyjnej, która nadal domaga się zawarcia ugody etc. oraz informację o ponownej możliwości skierowania sprawy do komornika. Czy dług w tym przypadku uległ już przedawnieniu (po umorzeniu sprawy przez komornika sądowego)?

Z wyrazami szacunku

Dzień dobry Panie Ryszardzie, na podstawie opisu sprawy ciężko jest określić czy doszło do przedawnienia. Jeżeli przez cały ten okres prowadzono egzekucję komorniczą to prawdopodobnie dług nie uległ przedawnieniu. Natomiast tutaj konieczna byłaby analiza dokumentacji. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Andrzej pisze:

umowa kupna-sprzedaży , wpłacone zaliczka i zadatek do 12.10.2018, przed ostatecznym terminem klient zrezygnował z zakupu tj. 25.10.2019 żądając zwrotu obu przedpłat egzekucją komorniczą KM96/20 z dnia 27.01.2020 i KM 2332/20 z 19.10.2020, licząc przedawnienie zwrotu przedpłat ponad rok moim zdaniem nienależne, jak interpretować termin zawity, po rocznym nie podjęciu zakupu, czy obowiązkiem komornika było sprawdzenie przedawnienia zwrotu przedpłat, czy na chwilę obecną mieszczę się w terminie złożenia skargi na działalność komorniczą

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Panie Andrzeju, opis sprawy jest zbyt chaotyczny. Prosimy o bardziej precyzyjny opis sprawy.

Marek pisze:

W 2008 brałem telefon za też złotówkę następnie wyjechałem za granicę w tym czasie nie płaciłem tego abonamentu dziś po czternastu latach firmy windykacyjne straszą egzekucja komornicza jaki okres przedawnienia obowiązuje takie sprawy

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W takich sprawach obowiązuje 3-letni termin przedawnienia Panie Marku. Chyba, że w sprawie prowadzone było postępowanie sądowe albo komornicze. Wtedy możliwe, że zobowiązanie nie byłoby przedawnione.

Katarzyna pisze:

Dzień dobry proszę o kontakt telefoniczny na numer telefonu 79108XXXX

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Katarzyno. Jeszcze dzisiaj będziemy do Pani dzwonili. Prosimy o odbieranie połączeń z numeru 530 333 130

Marcin Wójkowski pisze:

Dzien dobry. W dniu dzisiejszym, na podstawie nakazu zaplaty wydanym w EPU dnia 22.08.2012r. Została nalozona na moje konto blokada komornicza , która to pochłonęła 6000zł oszczędności zgromadzonych na koncie oraz dokonała debetu na kwotę ponad 24000zł. To był Sigma Bank, kredyt z 2008r.
Kod dostępu do nakazu zaplat w epu- 2E546B5357314C3XXXXX , czy po zmianie okresu przedawnienia z 10 na 6 lat owy nakaz zaplaty się przedawnił? Przez ostatnich 6 lat czyli od 2016roku noe było prowadzone – z tego co wiem- jakiekolwiek postepowanie komornicze na podstawie owego nakazu.
Proszę o pomoc

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Faktycznie zmiany miały miejsce, ale w Pana przypadku zastosowanie znajdzie 10-letni termin przedawnienia. 6-letni termin przedawnienia rozpoczynał swój bieg od wejścia w życie przepisów zmieniających, a więc od 2018 roku. Wydaje się, że w Pana sprawie nie ma mowy o przedawnieniu. Trzeba byłoby to jednak sprawdzić. Dodatkowo trzeba sprawdzić czy w Pana sprawie komornik może w ogóle prowadzić egzekucję. W naszej praktyce często spotykamy wadliwe tytuły wykonawcze. W takich sprawach możliwe jest umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika środków. Zajmujemy się pomocą w takich sprawach. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Maja pisze:

Dzień dobry, komornik ściągnał z mojego konta 700zł, skontaktowałam sie z kancelarią komornicza i dowiedziałam się, że egzekucja dotyczy niezapłaconego mandatu, poprosiłam o przesłanie dokumnetów na mój adres. Mandat jest z 15 maja 2009r. (nie przypominam sobie aby otrzymała mandat), 30 kwietnia 2010r. mst. Warszawa wniosło pozew, postepowanie upominawcze z nakazem zapłaty z dnia 12 maja 2010 roku. wezwanie do zapłaty naleznosci dostałam z datą 25 maja 2022 rok. Czy to nie powinno zostac przedawnione?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Ciężko nam określić kwestię przedawnienia, ale jeśli był tytuł wykonawczy wydany przez sąd to możliwe, że zobowiązanie – o ile istnieje – nie jest przedawnione. Może się jednak okazać, że tytuł wykonawczy jest wadliwy sam w sobie. A z Pani opisu wynika, że może tak być. Trzeba to jednak zweryfikować. Zajmujemy się takimi sprawami. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Agata pisze:

Dzień dobry. Rok temu wracając na stałe do Polski (od 2010 roku mieszkałam w Belgii) zaplacilam komornikowi moje dwa stare zadłużenia. Odbierając postępowanie zapytałam czy jestem jeszcze coś winna u Państwa,oczywiście to było w formie żartobliwej,Pani komornik powiedziała,że nie,że jestem czysciutka ,uff. 30 marca tego roku zmarł mój tata,mieszkanie jest zadłużone,mam pismo że spółdzielni ile jest zadłużenia. Jeszcze nie zostali ustaleni spadkobiercy,ja mam czas do końca września o przyjęcie albo odrzucenie spadku. 27 maja do banku wpłynęło pismo od komornika o zajęciu mi konta bankowego. I moje konto zostało zablokowane. Zadzwoniłam do Pani Komornik a jej sekretarka poinformowała mnie,że ja mam dług w wysokości około 40 tys zł, bo spółdzielnia mieszkaniowa w 2010 roku wystąpiła do komornika abym to ja za rodziców spalcala długi. Oczywiście ja o niczym nie wiedziałam…dzwoniłam do prezesa spółdzielni,oni są w szoku,że aż tyle jest długu skoro oni mają że jest połowa mniej… Pani komornik twierdzi,że Spółdzielnia Mieszkaniowa ponaglala ciągle pisma aby mi zająć konto bankowe ,zaś Pani prezes mi powiedziała ,że od 2010 roku nic nie ruszali w mojej sprawie,bo wiedzieli ,że nie mieszkałam z rodzicami…Czy Komornik miał prawo zablokować mi konto?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Pani Agato, sprawa wydaje się dosyć skomplikowana i wymaga analizy prawnej. W naszej kancelarii wykonywana ona jest bezpłatnie i do niczego nie zobowiązuje. Trzeba przede wszystkim ustalić koleje tytułu wykonawczego, na podstawie którego działa komornik w Pani sprawie. Możliwe, że jest wadliwy, a wówczas byłoby możliwe umorzenie egzekucji i odzyskanie wszystkich zabranych przez komornika środków. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej. Również w folderze SPAM.

Mirosława pisze:

Dzień dobry mam pytanie otrzymałam od komornika nakaz zapłaty z datą 2011 rok i z tego samego roku jest wydana klauzula wykonalności czy ten dług nie jest już przedawniony?

Pani Mirosławo, ten nakaz rzeczywiście może być przedawniony. Ale jednocześnie może w ciągu tych 10 lat wystąpiły zdarzenia, które przedawnienie przerwały i biegnie ono na nowo.

Zachęcamy do skorzystania z darmowej konsultacji i analizy prawnej u jednego z naszych mecenasów. Niczym Pani nie ryzykuje, a uzyska odpowiedź co zrobić dalej.

Prosimy o przesłanie wiadomości email na adres kontakt@eurolege.pl i opisanie sprawy. Postaramy się Pani pomóc. :)

Alicja pisze:

Nie mam długu a ciagle mam kilku komorników

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Możemy sprawom przyjrzeć się bliżej Pani Alicjo. Być może ktoś zaciągał na Panią długi albo doszło do jakiejś pomyłki. Postaramy się Pani pomóc. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośba o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Remigiusz pisze:

Dzień dobry, mój pracodawca dostał pismo od komornika „Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę” z datą 04.04.2022r. – mojego wynagrodzenia. Data tytułu wykonawczego: grudzień 2011 roku. Data klauzuli wykonalności: marzec 2012 roku. W tym czasie ja nie otrzymałem żadnych powiadomień o nakazie zapłaty. Cały czas byłem aktywny zawodowo i nigdy przez tych 10 lat nic nie wpłynęło w tej sprawie ani do mnie, ani do żadnego z moich wcześniejszych pracodawców. Dzisiaj mój obecny pracodawca poinformował mnie o wspomnianym powyżej zawiadomieniu od komornika. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?. Zarabiam najniższą krajową i pracodawca na pewno w tej sprawie skieruje pismo do komornika, ale co ja powinienem zrobić, tego kompletnie nie wiem, proszę o podpowiedź.

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry. Musielibyśmy przyjrzeć się sprawie trochę bliżej i prześledzić losy postępowania sądowego. Być może tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji jest wadliwy i można zatrzymać postępowanie? Musimy wykonać analizę prawną. Jest ona u nas całkowicie bezpłatna. Jeszcze dzisiaj wyślemy do Pana maila z prośbą o szerszy opis sprawy i dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Klaudiusz pisze:

Dzień dobry, dostałem pismo od komornika o wszczęciu egzekucji, lecz dług jest z 2015r. Czyli sprzed siedmiu laty, w tym czasie nie było żadnych powiadomień o nakazie zapłaty, co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W takiej sytuacji dług nie jest najpewniej przedawniony. Najwcześniej przedawnienie może nastąpić z końcem 2024 roku – stosując 6 letni okres przedawnienia licząc początek biegu od 2018 roku czyi nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego w zakresie przedawnień. Jeśli egzekucja jest aktualnie prowadzona to należałoby sprawdzić czy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę jej toczenia nie jest wadliwy. Jeśli jest to wówczas można żądać umorzenia egzekucji i można odzyskać pieniądze zabrane przez komornika. Zajmujemy się takimi sprawami. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pana maila z prośbą o dodatkowe informacje. Prosimy o stałe monitorowanie swojej skrzynki mailowej.

Alina pisze:

Od dwóch lat przychodzą do mnie pisma od różnych komorników ze wszczęciem egzekucji.
Z tego co widzę są to sprawy z które powinny ulec przedawnieniu.
Nie potrafię sobie z tym poradzić tym bardziej że pomimo iż ZUS potradza z emerytury to i tak nie spłaca, bo jest zbieżność egzekucji i ZUS je trzyma na specjalnym koncie. A po za tym mam wrażenie że niektóre zajęcia spłaca już po raz drugi.
Może coś z tego uda się przedawnić,bo na pewno są przedawnione.
Wysyp komorników nastąpił z chwilą kiedy zaczęła się pandemii.
Proszę o pomoc.
Alina

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

W trakcie egzekucji nie ma mowy o przedawnieniu Pani Alino. Tak to nie działa. Możemy oczywiście przyjrzeć się sprawie i zobaczyć czy komornik w ogóle może działać w Pani sprawie. Wstępna analiza sprawy jest u nas całkowicie bezpłatna. Zapraszamy do kontaktu: https://www.eurolege.pl/kontakt/

Agnieszka pisze:

Dzień dobry,

potrzebuję pomocy w uporządkowaniu moich finansów. Jestem mamą dwójki dzieci po przemocowym związku z żołnierzem zawodowym.
Od 11 lat jestem sama, a od 7l po rozwodzie. Na początku funkcjonowaliśmy z dziećmi w niedostatku z mocno ograniczonym budżetem. Wygenerowałam przez to problemy finansowe, z którymi niestety do tej pory nie umiem się uporać.
Bardzo potrzebuję kogoś, kto mi pomoże się z tego wygrzebać. Co z tych długów można przedawnić i co z tymi, których się nie da.

Będę ogromnie wdzięczna za informację zwrotną.

Pozdrawiam,

Agnieszka Pawlak

Avatar photo Kancelaria EuroLege pisze:

Dzień dobry Pani Agnieszko. Od wielu lat zajmujemy się pomocą osobom zadłużonym. Chętnie przyjrzymy się Pani sytuacji bliżej i spróbujemy pomóc w wyjściu z długów. Jeszcze dzisiaj napiszemy do Pani maila z prośbą o podanie większej ilości danych i informacji. Prosimy o stałe monitorowanie skrzynki mailowej.